دپارتمان

مهندسی مواد

یکی از رشته های اصلی مهندسی، رشته مهندسی و علم مواد می باشد. هدف اصلی در این رشته بررسی و شناخت خواص مواد بمنظور طراحی مواد جدیدی است که بتوانند با مواد قدیمی جایگزین شوند و نتایج بهتری حاصل شود. در رشته مهندسی و علم مواد اولین قدم استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش پرتوهای ایکس و سایر وسایلی بمنظور بررسی و شناخت ساختار میکروسکوپی مواد گوناگون است. سپس بر اساس نتایج بدست آمده اندازه گیری خواص انجام شده و در نهایت روش های جدیدی برای تولید مواد جدید یا بهبود مواد قبلی تعیین می شوند. این رشته را می توان مادر سایر رشته های مهندسی دانست، زیرا تمامی موادی که در سایر رشته های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند، در ابتدا باید توسط یک مهندس مواد ساخته شوند. برای مثال تمامی تجهیزات مورد نیاز یک سیستم کامپیوتری در ابتدا با علم مواد ساخته می شوند یا در رشته عمران تمامی مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه های ساختمان سازی و .. در ابتدا توسط یک مهندس مواد ساخته می شوند. این رشته از گستردگی وسیعی برخوردار است که از جمله گرایش های مختلف آن می توان به نانو مواد، بیومتریال، شناسایی و انتخاب مواد و مهندسی، سرامیک، شکل دهی فلزات، ریخته گری، جوشکاری؛ استخراج فلزات، حفاظت و خوردگی و مهندسی مواد مرکب نام برد. بازار کار رشته مهندسی و علم مواد نیز از گستردگی زیادی برخوردار است و مهندسین مواد می توانند در صنایع مختلف همچون پتروشیمی، خوردوسازی، کنترل کیفیت و ... مشغول بکار شوند. دپارتمان مهندسی و علم مواد یکی از دپارتمان ها در گروه آموزشی پارس پژوهان است. که در حال حاضر بالغ بر 87 کد دوره به صورت ترمیک و فشرده در این دپارتمان وجود دارد. این دپارتمان در قالب 5 شاخه اصلی شکل دهی فلزات، جوش، سرامیک، خوردگی و ریخته گری. علم مواد، مطالعه خواص مواد جامد و چگونگی تعیین این خواص توسط ترکیب و ساختار یک ماده خدمات خود را به دانشجویان و صنعتگران عزیز ارائه می دهد.


دوره های آموزشی

 

ثبت نام دوره ها

از اینجا وارد شو


https://www.DnnDeveloper.In