نمایش دوره ها

محمد صدیقی ، حمیدرضا سمیع پور، امیرحسین جباری، بررسی تحلیلی تاثیر سیم پیچی در مقاوم سازی مخازن CNG نوع 2، کنفرانس بین المللی CNG
محمد صدیقی ، حمیدرضا سمیع پور، امیرحسین جباری ، بررسی تحلیلی و عددی تاثیر مقاوم سازی مخازن CNG نوع 2 به کمک فرآیند سیم پیچی، مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی
Shokrieh MM. Samipour HR. ‘A modified micromechanics model for prediction of creep behavior of MWCNT/Polypropylene composite’ J Time dependent material.(submitted)
فعالیت 3 ساله در مرکز فناوری تولید دانشگاه علم و صنعت تحت نظارت دکتر صدیقی از سال 1386 الی 1389
فعالیت 2 ساله در آزمایشگاه مواد مرکب دانشگاه علم و صنعت ایران تحت نظارت دکتر شکریه از سال 1389 تا سال 1391
پیاده سازی فیلم های آموزشی کمپانی کامینز در مورد موتورهای QSK60 به منظور دوبله 240دقیقه، زاگرس ماشین 1394
تدوین کتاب هیدرولیک مقدماتی با رویکرد ماشین آلات، زاگرس ماشین، 1393

کارشناسی :
رشته و محل تحصیل : مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران
تاريخ فراغت از تحصيل: شهريور 1389
عنوان پايان نامه دوره کارشناسي: امکان سنجی ساخت مخازن CNG تقویت شده به کمک سیم پیچی(تحت نظر دکتر صدیقی)